^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

 Pielgrzymie człowieczych nadziei

Niesiesz światu wiarę i miłość,

 Wolność ludom i pokój ziemi,

 Modlitwę, co naszą jest siłą.

 Pielgrzymie z ojczyzny naszej,

 Z Wadowic i Częstochowy,

 Dziś przed krzyża Twojego światłem

 Królewskie schylają się głowy.

 

      Zamyślony nad losami świata:

      W trzecie wiedziesz nas tysiąclecie,

      W młodych sercach zasiewasz ziarna,

      By zbierać plon z uśmiechem.

      Zamyślony nad losami świata

      Nie zawiedziesz się na młodzieży,

      Przeszły wieki, mijają lata,

      A my za Tobą w przyszłość idziemy.

 

Pielgrzymie, papieżu słowiański,

 Już się słowa poety sprawdziły,

 Niesiesz miłość, łagodzisz niesnaski,

 Swą mądrością dodajesz nam siły.

 Pielgrzymie, papieżu – Polaku

 Całą szkołą jesteśmy przy Tobie,

 Na wędrówek najdalszych szlakach

 Najwierniejsi są polscy uczniowie...

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube