^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

PEDAGOG SZKOLNY

DO ZAKRESU DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI:
• rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych uczniów,
• udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom,
• prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów,
• kierowanie uczniów na badania specjalistyczne,
• inspirowanie oraz przeprowadzanie innych form działania o charakterze profilaktycznym,
  socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym,
• udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu
  własnych dzieci,
• udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami
  sprawiającymi trudności wychowawcze.


PEDAGOG DLA KLAS 1-3:

mgr Iwona Sosnowska

Godziny pracy  

 Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

800 – 1200

wtorek

845 – 1015

środa

-----------------

czwartek

800 – 915
945 – 1130

piątek

845  – 1115

 

PEDAGOG DLA KLAS 4-8:

mgr Marzanna Krajewska

Godziny pracy  

 Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

800 – 1200

wtorek

1030 – 1230

środa

--------------

czwartek

850 – 1250

piątek

--------------

 

KOORDYNATOR WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA WWRD:

mgr Iwona Sosnowska

Godziny pracy  

 Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

1045 – 1445

wtorek

1245 – 1445

środa

1245 – 1445

czwartek

1230 – 1530

piątek

-----------------


WAŻNE ADRESY I TELEFONY

Nazwa instytucji

Adres

 Telefon

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Rypin
ul. Dworcowa 11

(054) 2805048

Ogólnopolski Telefon - NIEBIESKA LINIA

0801120002

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube