^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

    

CEREMONIAŁ

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie

 (DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM)

 

1.       Rozpoczęcie roku szkolnego:

odbywa się w dniu ustalonym przez MEN oraz składa się z następujących elementów:

-                Msza święta w kościele parafialnym w intencji           nauczycieli i uczniów;

-                Zbiórka wszystkich uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoły w sali gimnastycznej o ustalonej przez dyrektora godzinie;

-                KOMENDY OSOBY PROWADZĄCEJ:

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Sztandar Szkoły wprowadzić! ( grają werble, wchodzi poczet sztandarowy ze sztandarem, zatrzymuje się po środku sali)

·         Pani Dyrektor! Uczeń (uczennica, nauczyciel) lub przewodniczący (przewodnicząca)  szkoły ………………………….. zgłasza uczniów do  uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego!

( uczeń, uczennica, nauczyciel podchodzi do pani dyrektor i podaje rękę po złożeniu meldunku)

·         Do hymnu państwowego! (uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście śpiewają hymn)

·         Poczet sztandarowy wstąp! ( poczet przechodzi w ciszy w miejsce z boku sali)

·         Spocznij!

·         Proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu!

·         Proszę gości o zabranie głosu!

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Poczet sztandarowy wystąp! ( poczet wychodzi na środek sali)

·         Do hymnu szkolnego! (uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście śpiewają hymn szkoły)

·         Sztandar Szkoły wyprowadzić! ( grają werble, poczet sztandarowy ze sztandarem wychodzi
z sali gimnastycznej)

 

2.       Ślubowanie klas I szkoły podstawowej:

odbywa się zwykle w październiku  i obejmuje następujące elementy:

-                Wprowadzenie do sali gimnastycznej uczniów klas I przez najstarszych uczniów w szkole lub przez członków Samorządu Uczniowskiego,

-                KOMENDY OSOBY PROWADZĄCEJ:

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Sztandar Szkoły wprowadzić! ( grają werble, wchodzi poczet sztandarowy ze sztandarem, zatrzymuje się po środku sali)

·         Pani Dyrektor! Uczeń (uczennica, nauczyciel) lub przewodniczący (przewodnicząca)  szkoły ……………………………. zgłasza uczniów do uroczystości  ślubowania klas pierwszych!

( uczeń, uczennica, podchodzi do pani dyrektor
i podaje rękę po złożeniu meldunku)

·         Do hymnu państwowego! (uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście śpiewają hymn)

·         Poczet sztandarowy wstąp! ( poczet przechodzi w ciszy w miejsce z boku sali)

·         Spocznij!

·         Proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu!

·         Proszę gości o zabranie głosu!

·         Zapraszamy do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy drugiej……!

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Poczet sztandarowy wystąp! ( poczet wychodzi na środek sali)

·         Delegatów klas pierwszych proszę o wystąpienie do ślubowania! ( na środek sali wychodzą uczniowie i ustawiają się wokół sztandaru szkoły z wyciągniętą w jego kierunku prawą ręką)

·         Do ślubowania! ( wszyscy pierwszoklasiści podnoszą prawą rękę złożoną do ślubowania)

·         Prowadzący odczytuje tekst ślubowania zdaniami i czeka na powtórzenie ich przez uczniów klas pierwszych

·         Po ślubowaniu!

·         Baczność!

·         Poczet sztandarowy wstąp! ( poczet przechodzi w ciszy w miejsce z boku sali)

·         Spocznij!

·         Proszę o wystąpienie uczniów klasy 1a (1b, 1c, 1d) wraz z wychowawcą, panią …………
do uroczystego pasowania na ucznia

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Poczet sztandarowy wystąp! ( poczet wychodzi na środek sali)

·         Do hymnu szkolnego! (uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście śpiewają hymn szkoły)

·         Sztandar Szkoły wyprowadzić! ( grają werble, poczet sztandarowy ze sztandarem wychodzi
z sali gimnastycznej)

 

3.       Pożegnanie absolwentów (szkoły podstawowej):

odbywa się w dniu wyznaczonym przez MEN
i zawiera następujące elementy:

-                Zbiórka w sali gimnastycznej o wyznaczonej
przez dyrektora godzinie;

-                KOMENDY OSOBY PROWADZĄCEJ:

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Sztandar Szkoły wprowadzić! ( grają werble, wchodzi poczet sztandarowy ze sztandarem, zatrzymuje się po środku sali)

·         Pani Dyrektor! Uczeń (uczennica, nauczyciel) lub przewodniczący (przewodnicząca)  szkoły ………………………………. zgłasza uczniów
do uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych! ( uczeń, uczennica, nauczyciel podchodzi do pani dyrektor i podaje rękę
po złożeniu meldunku)

·         Do hymnu państwowego! (uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście śpiewają hymn)

·         Poczet sztandarowy wstąp! ( poczet przechodzi w ciszy w miejsce z boku sali)

·         Spocznij!

·         Proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu!

·         Proszę gości o zabranie głosu!

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Poczet sztandarowy wystąp! ( poczet wychodzi na środek sali)

·         Do ślubowania klas szóstych wystąp! ( na środek sali wychodzą uczniowie i ustawiają się wokół sztandaru szkoły z wyciągniętą w jego kierunku prawą ręką)

·         Do ślubowania! ( wszyscy szóstoklasiści podnoszą prawą rękę złożoną do ślubowania)

·         Prowadzący odczytuje tekst ślubowania zdaniami i czeka na powtórzenie go przez uczniów
klas szóstych

·         Po ślubowaniu!

·         Baczność!

·         Do przekazania sztandaru szkoły klasom piątym wystąp! ( na środek sali wychodzi nowy poczet piątoklasistów)

·         Prowadzący odczytuje:

„W IMIENIU UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH, OPUSZCZAJĄCYCH MURY TEJ SZKOŁY, PRZEKAZUJEMY NA WASZE RĘCE SZTANDAR SZKOŁY”

·         Poczet szóstoklasistów przekazuje szarfy, rękawice i sztandar szkoły pocztowi piątoklasistów

·         Poczet sztandarowy wstąp! ( poczet nowy,
a za nim stary, przechodzi w ciszy w miejsce
z boku sali)

·         Spocznij!

·         Proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu!
( w tym czasie wręczenie listów pochwalnych dla rodziców, medali: Mistrz Nauki, Mistrz Sportu,  złotych tarcz, nagród książkowych uczniom)

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Poczet sztandarowy wystąp! ( poczet wychodzi na środek sali)

·         Do hymnu szkolnego! (uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście śpiewają hymn szkoły)

·         Sztandar Szkoły wyprowadzić! ( grają werble, poczet sztandarowy ze sztandarem wychodzi
z sali gimnastycznej)

 

4.       Zakończenie roku szkolnego:

odbywa się w ustalonym przez MEN dniu i składa się z następujących elementów:

-                Msza święta w intencji nauczycieli i uczniów;

-                KOMENDY OSOBY PROWADZĄCEJ:

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Sztandar Szkoły wprowadzić! ( grają werble, wchodzi poczet sztandarowy ze sztandarem, zatrzymuje się po środku sali)

·         Pani Dyrektor! Uczeń (uczennica, nauczyciel) lub przewodniczący (przewodnicząca)  szkoły ……………………………. zgłasza uczniów do uroczystego zakończenia roku szkolnego!            ( uczeń, uczennica, nauczyciel podchodzi do pani dyrektor i podaje rękę po złożeniu meldunku)

·         Do hymnu państwowego! (uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście śpiewają hymn)

·         Poczet sztandarowy wstąp! ( poczet przechodzi w ciszy w miejsce z boku sali)

·         Spocznij!

·         Proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu!

·         Proszę gości o zabranie głosu!

·         Proszę Panią Dyrektor o zabranie głosu!
( w tym czasie wręczenie medali Mistrz Nauki, Mistrz Sportu,  nagród książkowych uczniom klas 4, 5)

·         Proszę wszystkich o powstanie!

·         Baczność!

·         Poczet sztandarowy wystąp! ( poczet wychodzi na środek sali)

·         Do hymnu szkolnego! (uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście śpiewają hymn szkoły)

·         Sztandar Szkoły wyprowadzić! ( grają werble, poczet sztandarowy ze sztandarem wychodzi
z sali gimnastycznej)

5.       Teksty:

 

·         Hymn państwowy: „Mazurek Dąbrowskiego”:

 

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

 

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski!

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

 

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

 

Marsz, marsz Dąbrowski ...........................

 

Jak Czarnecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

 

Marsz, marsz Dąbrowski ............................

 

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany,

„Słuchaj jeno, pono nasi

biją w tarabany”.

 

Marsz, marsz Dąbrowski ..............................

 

·         Hymn Szkolny

 

 

Zamyślony nad losami świata” – hymn Szkoły Podstawowej nr 3 w Rypinie

ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II

 

Muzyka: Andrzej Rutkowski

Słowa: Andrzej Zaniewski, Leon Sęk

 

 1. Pielgrzymie człowieczych nadziei,

     niesiesz światu wiarę i miłość,

wolność ludom i pokój ziemi,

modlitwę co naszą jest siłą.

Pielgrzymie z Ojczyzny naszej,

z Wadowic i Częstochowy.

dziś przed krzyża Twojego światłem,

królewskie schylają się głowy.

 

Refren:

Zamyślony nad losami świata w trzecie wiedziesz nas tysiąclecie,

w młodych sercach zasiewasz ziarna, by zbierać plon z uśmiechem.

Zamyślony nad losami świata nie zawiedziesz się na młodzieży,

przeszły wieki, mijają lata a my za Tobą w przyszłość idziemy.

 

 1. Pielgrzymie słowiański Papieżu,

     już się słowa poety sprawdziły,

niesiesz miłość łagodzisz niesnaski,

swą mądrością dodajesz nam siły.

Pielgrzymie Papieżu – Polaku,

całą szkołą jesteśmy przy Tobie,

na wędrówek najdalszych szlakach,

najwierniejsi są polscy uczniowie.

 

          Refren: Zamyślony nad losami świata …

 

 

6.       Rota ślubowania:

 

·         Ślubowanie pierwszoklasistów:

 

-         ROZPOCZYNAJĄC NAUKĘ

-         W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

-         IMIENIA JANA PAWŁA II

-         ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE

-         BYĆ DOBRYM UCZNIEM

-         BYĆ DOBRYM  KOLEGĄ

-         BYĆ DOBRYM DZIECKIEM W RODZINIE

-         OBIECUJĘ SZANOWAĆ NAUCZYCIELI

-         ORAZ NAUCZYĆ SIĘ TEGO

-         CO MĄDRE I PIĘKNE

-         ŚLUBUJĘ POSTĘPOWAĆ TAK

-         BY WYROSNĄĆ NA OBYWATELA

-         GODNEGO NASZEJ OJCZYZNY

-         I NASZEGO PATRONA

 

 

·         Ślubowanie absolwentów

 

-         ŚLUBUJEMY TOBIE SZKOŁO

-         STRZEC WIERNIE TWOJEGO HONORU

-         A DOBRĄ NAUKA I PRACĄ

-         ROZSŁAWIAĆ TWOJE IMIĘ

-         ŚLUBUJEMY!

 

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube