^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

OGŁOSZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W RYPINIE

1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Rypinie informuje, że 20 marca br. rozpoczynają się zapisy dzieci do klasy pierwszej z obwodu naszej szkoły. Dla ułatwienia organizacji pracy szkoły, prosimy nie zwlekać z zapisem dziecka.

2. W okresie od 8 do 26 maja br. rozpoczyna się składanie wniosków w/s zapisu do szkoły dzieci spoza obwodu naszej placówki.

3. Wszelkie informacje dotyczące zapisów dzieci do szkoły, a także formularze (druk Zgłoszenie dziecka do szkoły oraz Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem, dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

Uchwała Rady Miasta Rypin z dnia 14 lutego 2017r.">*

Zgłoszenie  kandydata zamieszkałego w  obwodzie publicznej szkoły podstawowej do klasy I - do pobrania

Zgłoszenie  kandydata do klasy I sportowej - do pobrania

W dniach od 8 maja do 26 maja rusza składanie wniosków dot. uczniów spoza obwodu naszej szkoły

Zgłoszenie  kandydata zamieszkałego poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klasy I - do pobrania

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube