^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

GRONO PEDAGOGICZNE Szkoły Podstawowej stanowią doświadczeni i znakomicie przygotowani nauczyciele - specjaliści w swoich dziedzinach, biorący aktywny udział w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych lub innych metodach dokształcania.

 

WYKAZ  PRACOWNIKÓW  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 3  W  RYPINIE
 W ROKU SZKOLNYM  2016/2017

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3:

mgr Małgorzata Kuźmińska

WICEDYREKTOR:

mgr Beata Kosmalska

I. NAUCZYCIELE                                    Nauczany  przedmiot, inne obowiązki

1.    Anuszewska  Joanna                       psycholog i koordynator wczesnego wspomagania
                                                      rozwoju dziecka  (11/22 etatu)

2.    Błasik   Katarzyna                            edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

3.    Borowska   Hanna                           edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy, nauczyciel

                                                            wspomagający

4.    Dębowska  Katarzyna                      język polski, wychow. klasy

5.    Furman   Dariusz                             wychowanie fizyczne

6.    Goślicka   Anna                               edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy,

7.    Górecka   Barbara                           zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne, wychow. klasy

8.    Grubalski   Leszek                           historia, wychow. klasy

9.    Jankiewicz   Mariola                         edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

10.  Kloskowska  Agnieszka                   urlopowana

11.  Kluczyńska   Paulina                        edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy 

12.  Kosmalska   Beata                          wicedyrektor, bibliotekarz

13.  Kozubowicz   Magda                       urlopowana

14.  Krajewska   Magdalena                    logopeda

15.  Krajewska   Marzanna                      pedagog, nauczyciel wspomagający, naucz. indywidualne

16.  Kubacki   Czarek                             muzyka, zajęcia świetlicowe

17.  Kuźmińska   Małgorzata                   dyrektor, zajęcia wych. fizycznego w klasach sportowych

                                                            (dziewczynki)

18.  Lemańska  Aleksandra                     zajęcia komputerowe

19.  Lewandowska  Joanna                     język niemiecki, wychow. klasy (w zastępstwie), opiekun SU

20.  Mańkus  Anita                                 edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

21.  Molińska   Ewa                                religia

22.  Niedbalska  Emilia                           edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

23.  Obrębska   Jolanta                          religia, nauczyciel wspomagający, naucz. indywidualne

24.  Ornowska   Marzena                        edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

25.  Pankowska   Maryla                         urlopowana

26.  Pawłowska   Bożena                        matematyka, wychow. klasy

27.  Pawłowska   Grażyna                       edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

28.  Pilarska   Elżbieta                            przyroda, opiekun szkolnego koła PCK

29.  Petrykowski  Andrzej                       religia (14/18 etatu)

30.  Rzeszot – Zalewska  Anna                język angielski, wychow. klasy

31.  Sobczyk – Chmielewska                  zajęcia świetlicowe, opiekun SU

     Agnieszka

32.  Sobierajski  Bartosz                         wychowanie fizyczne (12/18 etatu)

33.  Sochacki   Jarosław                         wychowanie fizyczne

34.  Sopotnicka   Małgorzata                  przyroda, wychow. klasy

35.  Sosińska   Elżbieta                          edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

36.  Sosnowska   Iwona                          pedagog, zajęcia świetlicowe, opiekun pocztu sztandar.

37.  Sroka  Katarzyna                             matematyka, wychow. klasy, opiekun SKO

38.  Stanicka  Joanna                             edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

39.  Stawska   Wiesława                         język polski, wychow. klasy

40.  Stefański   Krzysztof                       wychowanie fizyczne

41.  Tuchalska   Katarzyna                      matematyka

42.  Walasiewicz  Joanna                        urlopowana

43.  Wesołowski   Jarosław                     edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy, opiekun SU,

                                                            opiekun pocztu sztandarowego

44.  Więciorkowska-Nędzi Renata            język angielski

45.  Wiśniewska   Danuta                        edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy

46.  Wiśniewska-Rybak Agnieszka          język angielski, wychow. klasy

47.  Wójtowicz   Nina                              plastyka, wychow. klasy, wychowanie do życia

                                                            w rodzinie

48.  Wysocka  Agnieszka                       język polski, wychow. klasy

49.  Zaleśkiewicz   Beata                        edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy, nauczanie

                                                            indywidualne, opiekun SU

50.  Zajączkowska   Małgorzata              edukacja wczesnoszkolna, wychow. klasy, opiekun SKO

51.  Żebrowska   Anna                            religia

II. PRACOWNICY  ADMINISTRACJI  I  OBSŁUGI

1.Szczepańska  Beata                  sekretarz szkoły

2.Gurtatowska  Katarzyna             sekretarka

3.Olender  Katarzyna                    asystent nauczyciela

4.Brokos  Alicja                           intendent – kasjer

5.Boruczkowska  Barbara             pomoc kuchenna

6.Cieszyńska  Agata                     pomoc kuchenna

7.Fosińska  Małgorzata                pomoc kuchenna

8.Gawrońśka  Marzena                 pomoc kuchenna

9.Ziółkowska  Elżbieta                  pomoc kuchenna

10.  Kaliszewski  Andrzej               starszy woźny

11.  Waruszewski  Jan                   woźny

12.  Cyrankowska  Anna                sprzątaczka

13.  Fiszer  Katarzyna                    sprzątaczka

14.  Grzegorzewska Elżbieta          sprzątaczka

15.  Kiliszewska  Marzena              sprzątaczka

16.  Małecka  Anna                       szatniarka – sprzątaczka

17.  Rydzyńśka  Edyta                  sprzątaczka

 

 stan na dzień 01.09.2016 r.

 

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube