^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

Harmonogram konkursów

Lp.

Nazwa konkursu

Osoby odpowiedzialne za organizację

Termin konkursu

Uwagi

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

1.

Konkurs przedmiotowy
z biologii

A. Kloskowska

 

30.10.2019 r.

26.11.2019 r.

18.02.2020 r.

 

2.

Konkurs przedmiotowy
z chemii

D. Zabrocka

28.10.2019 r.

05.12.2019 r.

29.02.2020 r.

 

3.

Konkurs przedmiotowy
z fizyki

W. Mulcon

25.10.2019 r.

09.12.2019 r.

10.03.2020 r.

 

4.

Konkurs przedmiotowy
z geografii

M. Murawski

17.10.2019 r.

11.12.2019 r.

03.03.2020 r.

 

5.

Konkurs przedmiotowy
z historii

L. Grubalski

21.10.2019 r.

28.11.2019 r.

25.02.2020 r.

 

6.

Konkurs przedmiotowy
z j. angielskiego

A. Rzeszot- Zalewska

16.10.2019 r.

23.11.2019 r.

14.03.2020 r.

 

7.

Konkurs przedmiotowy
z j. niemieckiego

J.Lewandowska

 

18.10 2019 r.

02.12.2019 r.

07.03.2020 r.

 

8.

Konkurs przedmiotowy
z j. polskiego

W. Stawska

24.10.2019 r.

07.12.2019 r.

15.02.2020 r.

 

9.

Konkurs przedmiotowy
z matematyki

K. Tuchalska

22.10.2019 r.

14.12.2019 r.

22.02.2020 r.

 

10.

Konkurs przedmiotowy
z informatyki

L. Pułtuski

29.10.2019 r.

03.12.2019 r.

24.02.2020r.

 

11.

Kangur matematyczny

N. Wójtowicz

19.03.2020 r.

---------------

----------------

 

12.

Konkurs mat. „Liga zadaniowa”

klasy 6-7

K. Sroka

październik 2019 r.

16.11.2019 r.

18.01.2020 r.

28.03.2020 r.

 

18.04.2020 r.

dla klas 7

 

13.

Konkurs ortograficzny międzyszkolny
„ O złote pióro Burmistrza”

A. Stanicka 1-3

K. Rentflejsz

 

M. Kozubowicz

4-8

25.09.2019 r.

27.09.2019 r.

---------------

 

14.

Konkurs recytatorski im. Jerzego Pietrkiewicza

K. Dębowska

wrzesień 2019 r.

październik 2019 r.

----------------

 

15.

Konkurs recytatorski poezji dziecięcej

J. Stanicka 1-3

A. Wysocka 4-8

luty 2020 r.

20.03.2020 r.

----------------

 

16.

Konkurs recytatorski poezji ks. Jan Twardowskiego

M. Jankiewicz

A. Goślicka

kwiecień 2020 r.

maj 2020 r.

---------------

 

 

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube