^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

WCZESNE WSPOMAGANIE

 ROZWOJU DZIECI W RYPINIE

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i dla kogo jest organizowane

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, to szereg działań mających na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Obejmuje również dzieci zagrożone niepełnosprawnością oraz ich rodziny.

Kto  organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci?

Do organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ustawowo zobowiązana jest każda gmina, na terenie której zamieszkuje dziecko wymagające tego rodzaju oddziaływań.

Jak wygląda organizacja WWRD dla dzieci z miasta Rypina?

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od 2008 roku organizowane jest na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II. Zajęcia indywidualne lub grupowe odbywają się na terenie placówki lub, w wypadku małych dzieci, w domu rodzinnym. Dziecko zakwalifikowane opinią PPP o potrzebie WWRD rozpoczyna zajęcia terapeutyczne w wyżej wspomnianej jednostce. Opieką specjalistyczną obejmuje się całą rodzinę dziecka. Wraz z nią psycholog – koordynator ustala zakres i charakter pomocy.

W skład zespołów terapeutycznych, zgodnie z potrzebami, wchodzą:

 • Pedagog (oligofrenopedagog, surdotyflopedagog itp.)
 • Logopeda
 • Psycholog
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej i Metody Seryjnych Powtórzeń Szoty
 • Rehabilitant
 • Felinoterapeuta
 • Koordynator wspiera rodziny w pozyskiwaniu środków na rehabilitację i terapię dzieci

Kto koordynuje WWRD w Rypinie?

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym WWRD koordynatorem jest Dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel. W SP3 zajmuję się tym pedagog Iwona Sosnowska.

KOORDYNATOR WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

mgr Iwona Sosnowska

Godziny pracy  

 

 Dzień tygodnia

Godziny pracy

poniedziałek

1200 – 1330

wtorek

1045 – 1330

środa

8451330

czwartek

1130 – 1330

piątek

------------------

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube