^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

WEWNĘTRZNE PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM KORZYSTAJĄCYM Z BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W RYPINIE W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZAGROŻENIA COVID-19

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY BIBLIOTEKI
1. Podręczniki będą przyjmowane przy wejściu głównym do budynku szkoły.
2. Uczeń wchodzący do budynku szkoły celem oddania książek do biblioteki, zobowiązany jest do założenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk.
3. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko nie może wejść do budynku szkoły.
4. Przy stoliku w holu szkoły może przebywać tylko jedna osoba.
5. Uczeń nie może poruszać się swobodnie po terenie szkoły.
6. Książki/lektury przyjmowane będą już od dnia 03 czerwca 2020 roku od godz. 8:00 do godz. 12:00, a podręczniki od 08 czerwca 2020 roku według podanego harmonogramu.
7. Po każdej osobie dezynfekowane będą płaszczyzny płaskie, blaty, podłogi, klamki, oraz ciąg komunikacyjny.
8. Zwrócone do biblioteki książki będą odizolowane od pozostałego księgozbioru
i poddane kwarantannie.
9. Bibliotekarze zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej — jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.

PROCEDURA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
1. Wychowawcy klas 1-3 zbierają od uczniów podręczniki i osobiście dokonują zwrotu, po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem.
2. Biblioteka przyjmuje obowiązkowe zwroty podręczników w dniach 8 - 15 czerwca 2020 roku.
3. Wychowawca przekazuje rodzicom i uczniom informację poprzez e-dziennik, w którym dniu mają przynieść wszystkie podręczniki do zwrotu. Informacja zamieszczona jest również na stronie internetowej szkoły.
4. W wyznaczonym terminie przychodzą wszyscy uczniowie z danej klasy pod opieką wychowawcy.
5. Wychowawca zaopatrzony w indywidualne środki ochrony (maseczkę, rękawiczki) sprawdza listę obecności uczniów, stan i ilość podręczników oraz czuwa nad zachowaniem przez uczniów obowiązującego dystansu społecznego minimum 1,5 m.
6. W przypadku, gdy wychowawca stwierdzi brak podręcznika, zobowiązany jest sporządzić listę według następującego wzoru:
Lp. // Klasa // Imię i nazwisko ucznia // Tytuł brakującego podręcznika
7. Do stolika w pierwszej kolejności podchodzą uczniowie posiadający komplet podręczników przygotowanych do zwrotu.
8. Jeżeli uczeń ma jeszcze do zwrotu książkę (lekturę), której nie oddał w wyznaczonym dniu, kontaktuje się z wychowawcą, który ustali z bibliotekarzem datę zwrotu książki.
9. W przypadku zagubienia/ zniszczenia/ zalania podręcznika lub wypożyczonej książki, uczeń powinien przynieść odkupiony egzemplarz zniszczonego podręcznika lub książki (lektury).
10. W podręcznikach należy zetrzeć ołówek, podkleić kartki, wyprasować pozaginane brzegi itp. Okładki z przyklejonymi do książki brzegami należy pozostawić.
11. W przypadku, gdy rodzić nie zdoła odkupić podręcznika w ustalonym terminie, powinien do 19 czerwca b.r. dostarczyć do sekretariatu (lub wrzucić do urny znajdującej się przed wejściem do szkoły) pisemne oświadczenie - zobowiązanie do zwrotu podręcznika w dniu 02 września 2020 roku (oświadczenie umieścić w kopercie z napisem BIBLIOTEKA).

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW KLAS 4-8
1. Uczeń przekazuje bibliotekarzowi książki w reklamówce z dołączoną informacją na kartce: imię nazwisko ucznia, klasa, ilość zwracanych książek.
2. Uczeń oddaje komplet podręczników, natomiast książki (lektury) oddaje otwierając egzemplarz na stronie z pieczątką i numerem, po czym bibliotekarz odnotowuje zwrot, a uczeń odkłada książkę w wyznaczonym miejscu.
3. Uczniowie z danej klasy czekają w kolejce z zachowaniem dystansu społecznego
co najmniej 1,5 m, mają na sobie maseczkę zakrywającą usta i nos.
4. Harmonogram zwrotu podręczników, podczas którego są obecni wychowawcy klas wspomagający pracę bibliotekarzy:

08.06.2020 r. poniedziałek
V a – godz. 8.00
V b – godz. 8.30
V c - godz. 9.00
V d – godz. 9.30
V e – godz. 10.00
V f – godz. 10.30

09.06.2020r. wtorek
VI a - godz. 8.00
VI b - godz. 8.30
VI c - godz. 9.00
VI d – godz. 9.30
VI e – godz. 10:00
VI f – godz. 10.30

10.06.2020r. Środa
IV a – godz. 8.00
IV b – godz. 8.30
VII a – godz. 9.00
VII b – godz. 9.30
VII c – godz. 10.00
VII d – godz. 10.30

15.06.2020r. poniedziałek
VIII a – godz. 8.00
VIII b – godz. 8.30
VIII c – godz. 9.00
VIII d – godz. 9.30

Dla ułatwienia, by uniknąć braków, poszczególne tytuły i ilości sztuk podręczników w danym roczniku, które w pełnym komplecie będą przyjmowane do zwrotu
Klasy 1, 2, 3- 2 szt.: Tropiciele podręcznik cz. 5 i te część i 3 i 4, które nie zostały zwrócone; podręcznik j. angielski
Klasy 4 – 9 sztuk: matematyka, informatyka, przyroda, j. polski, historia, plastyka, technika, muzyka, j. angielski
Klasy 5- 10 sztuk: matematyka, geografia, informatyka, biologia, j. polski, historia, plastyka, technika, muzyka, j. angielski
Klasy 6 – 10 sztuk: matematyka, geografia, informatyka, biologia, j. polski, historia, plastyka, technika, muzyka, j. angielski
Klasy 7- 12 sztuk: matematyka, geografia, informatyka, biologia, j. polski, chemia, fizyka, historia, plastyka, muzyka, j. angielski, j. niemiecki
Klasy 8- 12 sztuk: matematyka, eduk. dla bezp. wiedza o społ., geografia, informatyka, biologia, j. polski, chemia, fizyka, historia, j. angielski, j. niemiecki

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube