^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

 Koleżanki i Koledzy Nauczyciele! Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. To rok, który obfitował w liczne sukcesy, uroczystości, inicjatywy nauczycieli i Wasze, drodzy Uczniowie. Samorząd Uczniowski prężnie pracował inicjując akcje, imprezy i pomoc wolontariacką. Każdy dzień przynosił efektywne działania całej społeczności szkolnej. Wasze osiągnięcia w licznych konkursach: powiatowych, wojewódzkich, ogólnopolskich wskazują na ciągły rozwój Waszych umiejętności i duży stopień posiadanej wiedzy. Osiągnęliście to dzięki własnej pracy, ukierunkowanej przez nauczycieli, za co im w szczególności bardzo dziękuję.

Nauczyciele włożyli wiele wysiłku, abyśmy dzisiaj mogli stwierdzić, że wspólnie osiągnęliśmy sukces, że z satysfakcją zakończyliście kolejny rok szkolny, o czym świadczą świadectwa
z wyróżnieniem. Dokument ten jest dowodem na skuteczność Waszych działań i ciężką całoroczną pracę. Uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki nauczania, wyróżnili się swoim zachowaniem i postawą otrzymali zasłużoną nagrodę książkową. Jest to największa radość dla każdego nauczyciela móc wyróżnić najlepszych. Jest to duma dla rodziców, że ich dziecko osiągnęło najwyższe wyniki.

Dziękuję moim koleżankom i kolegom za tworzenie dobrej szkoły, przyjaznej i wymagającej.  Za tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu. Dziękuję za inicjatywę, zaangażowanie i wsparcie uczniów w ich codziennym trudzie, szczególnie podczas nauki zdalnej. Sądzę, patrząc na wyniki nauczania, postawę uczniów i ich oceny z zachowania, że możecie kolejny rok zaliczyć do udanych i satysfakcjonujących.

Dziękuję również rodzicom za wsparcie naszych działań w procesie edukacyjnym,
za życzliwość i wyrozumiałość w dobie pandemii COVID19. Dzięki naszym wspólnym staraniom, wychowujemy dzieci na mądrych ludzi, radzących sobie w każdej sytuacji.
Bez Waszej pomocy i współpracy nie byłoby to możliwe.

Gronu pedagogicznemu i wszystkim uczniom życzę, aby czas wakacji był czasem efektywnego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Wakacje to nie tylko beztroska, stan relaksu, to również czas podróżowania, poznawania nowych miejsc i ludzi, zawierania nowych znajomości, pielęgnowania przyjaźni. Wykorzystajcie go optymalnie, najprzyjemniej jak potraficie.

Życzę, aby wakacje - ten długo oczekiwany czas, dały wszystkim dużo radości, pomogły zregenerować siły i pozwoliły z ochotą i zapałem spotkać się za dwa miesiące.

Absolwentom zaś życzę, aby nowy etap edukacji, w który po wakacjach wkroczycie, pozwolił Wam dalej rozwijać swoje umiejętności i efektywnie przyczynił się do Waszego rozwoju.

Do zobaczenie po wakacjach.

 

                                                                               Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

                                                                                    im. Jana Pawła II w Rypinie

                                                                                       Małgorzata Kuźmińska

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube