^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

KANGUR - INFORMACJE

Zapraszamy uczniów do udziału w jubileuszowej, XXX edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur Matematyczny”, którego celem jest popularyzacja matematyki.W Konkursie biorą udział dzieci i młodzież z całego świata. Jest on przeprowadzany raz w roku. Dzięki swojej formie, zasięgowi, poziomowi i wypracowanej randze znalazł stałe miejsce w kalendarzu imprez UNESCO, a od lat patronuje mu Rada Europy.Ogólnopolskim organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, któremu patronuje Wydział Matematyki i Informatyki. Tę zaszczytną funkcję powierzył Towarzystwu Główny Inicjator Konkursu - Stowarzyszenie Kangourou Sans Frontières z siedzibą w Paryżu.

W tym roku szkolnym koszt dla ucznia to 10 zł.Ponadto każdy uczeń biorący udział w konkursie musi dostarczyć do koordynatora szkolnego oświadczenie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna dotyczące udziału w konkursie i przetwarzania danych osobowych.

Każdy uczeń, który dokonał wpłaty, otrzymuje prezent: jeden z wariantów układanki przestrzennej w postaci breloczka.

Konkurs odbędzie się stacjonarnie w szkole w czwartek 18 marca.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin - pobierz

Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na udział w konkursie- pobierz

Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube