^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

„ A my za Tobą w przyszłość idziemy…”

                         18 maja był wyjątkowym dniem dla wszystkich Polaków, a szczególnie dla naszej szkolnej społeczności. Był to czas refleksji, zadumy i wspomnień. Tego dnia uroczyście obchodziliśmy 100. rocznicę narodzin naszego patrona - św. Jana Pawła II. Trójka jest szczególnym miejscem pamięci o papieżu- Polaku. Dlatego też chcieliśmy jak najlepiej uczcić ten dzień. Z wdzięczności za sprawowaną opiekę nad nami i duchowe przewodnictwo ofiarowaliśmy naszemu Patronowi 100 róż, które stanęły przed jego popiersiem. Nad nim, na ścianie szkoły, zawisł obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, do której Jan Paweł II często się modlił. Prace uczniów, którzy dla swojego Patrona tworzyli wiersze, rysunki, medale, życzenia, pojawiły się w oknach budynku. Zawisły w nich także najważniejsze wydarzenia z życia papieża. W uroczyste świętowanie włączyła się również społeczność lokalna. Tego dnia, przed popiersiem, kwiaty i znicze składali przedstawiciele władz i instytucji - włodarze powiatu ze starostą Jarosławem Sochackim, Rada Miasta z burmistrzem Pawłem Grzybowskim, prezes Akcji Katolickiej Wiesława Winiarska, ksiądz infułat Marek Smogorzewski, ksiądz kanonik Andrzej Krasiński, dyrektorzy rypińskich szkół powiatowych, uczniowie szkoły oraz osoby mieszkańcy Rypina. O godzinie 18:00, w parafii św. Stanisława Kostki, została odprawiona Msza Święta, na której dziękowaliśmy za życie i pontyfikat Jana Pawła II. Nasza szkoła przygotowała oprawę Mszy Świętej. W kościele zostały wystawione prace dzieci, które dziękowały i prosiły papieża o opiekę. Ten dzień na długo zapisze się w naszej pamięci i sercach.


Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube