^Na górę
 • 1 Witamy na naszej stronie
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Rypinie jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności uczniów i rozwijamy zainteresowania, motywując uczniów do rzetelnej i systematycznej pracy. Szkoła zapoznaje i uczy przestrzegania norm społecznych oraz pomaga rodzicom w procesie wychowania.
 • 2 W pracy nad kształtowaniem mądrości i dobroci przyświeca nam idea Jana Pawła II Patrona Szkoły: "W rodzinie i szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna ...".
  .
 • 3 Jesteśmy z dziećmi już od 1986 roku.
  Nasza filozofia nauczania to programy, które dostarczą naszym uczniom doskonałej wiedzy oraz rozbudzą w nich drzemiące talenty i nauczą kreatywnego działania. W naszej szkole panuje bardzo przyjazna atmosfera, dzięki której każde z dzieci czuje się docenione i zauważone. W czasie roku szkolnego staramy się współpracować także z rodzicami naszych dzieci, których opinie czy sugestie są dla nas bardzo istotne.
 • 4 Nasza szkoła:
  -dba o wszechstronny rozwój dziecka umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz sukcesu w szkole -prezentuje wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej -kształtuje postawy dobra, tolerancji, poszanowania godności dziecka i człowieka -pielęgnuje patriotyzm oraz dziedzictwo kulturowe naszej dużej i małej Ojczyzny -prowadzi szeroką gamę atrakcyjnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
 • 5 Wspieramy dziecko w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej oraz pomagamy przezwyciężać niepowodzenia szkolne. Wspieramy rozwój ucznia, troszczymy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie. Uwrażliwiając na piękno świata, wprowadzamy w świat kultury i sztuki. Uczymy szacunku i miłości dla tradycji i symboli naszej dużej i małej Ojczyzny.
  .
baner

  DZIEŃ OTWARTY W TRÓJCE

W czwartek 26 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wraz z uczniami z Samorządu Uczniowskiego chcieli pokazać przedszkolakom jak placówka wygląda od wewnątrz, co w niej jest ciekawego w jaki sposób można zagospodarować tu swój czas. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor szkoły p. Małgorzata Kuźmińska, która serdecznie przywitała przybyłych gości. Na wstępie przyszli uczniowie obejrzeli przedstawienie pt.,, Eko- Kapturek” w wykonaniu szkolnego Teatrzyku "Skrzaty", którego opiekunkami są p. A. Goślicka i p. M .Jankiewicz. Następnie dzieci zwiedzały szkołę. Pobyt gości z przedszkola dostarczył wszystkim wielu miłych wrażeń i emocji. Trójka to szkoła, która ma do zaproponowania szereg dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez uczących tu nauczycieli , opiekę pedagoga i logopedy. Uczniowie tej szkoły uczestniczą w wielu programach edukacyjnych.Teraz od Rodziców zależy, czy zdecydują się zapisać swoje dziecko właśnie do szkoły, która jest przyjazna.
 

NAJNOWSZE WYDARZENIA

Prev Next
Copyright © 2013. SP3 Rypin Rights Reserved.


Facebook youtube